c027f4103cd1bfa1ef49e66de50b05f3________________________